Yang Zhenduo’s Disciples

Master Yang Zhenduo is proud to announce and acknowledge the following people as his Disciples.

These individuals have studied and promoted tai chi for many years.

Disciples Group Picture

List edited 5/11/2015

Disciples Name List, 杨振铎传承弟子

Yang, Jun 杨军
Yang, Bin 杨斌
Hu, Buyun 胡步云
Xie, Wende 谢文德
Yang, Liru 杨礼儒
Cheng, Xiangyun 程相云
Wang, Wen 王 文
Yan, Fengxiang 闫凤祥
Qiao, Rongjian 乔荣建
Geng, Ying 耿 莺
Yao, Junfang 药俊芳
Liang, Xiufang 梁秀芳
Yang, Yongfen 杨永芬
Wang, Dexing 王德星
Miao,Guangzhao 苗光照
Yang, Chunru 杨春儒
Zhang, Guilan 张桂兰
Jia, Cengping 贾承平
Tian, Xianwen 田宪文
Yang, Wensheng 杨文升
Wang, Baixuan 王白玄
Niu, Xinzhong 牛新中
Huo, Jiansheng 郭建生
Gong, Xinling 弓心伶
Bian, Xiuhong 边秀宏
Zhang, Weixian 张未仙
Liu, Taiduo 刘太多
Liu, Zhongke 刘中克
Bei, Dongrong 白冬荣
Li, Tiancai 李天才
Li, Rui???? 李瑞蕤
Li, Xianglian 李湘莲
He, Yong 何 勇
Lu, Yuqing 芦玉琴
Zhang, Baoe 张宝娥
Zhang, Jinkai 张进凯
He,Chenghong 和成红
Fan, Dezhi 范德治
He, Shengli 贺胜利
Guo, Xiaofang 郭小芳
Guo, Shulin 郭树林
Hao, Hongling 郝红玲
Hao, Xiaoyu 郝晓玉
Qin, Huiling 秦慧玲
Cui, Juan 崔 娟
Hou, Yuhua 候玉华
Qi, Lianxiang 戚连香
Jiao, Guiyun 教桂云
Chanf, Jianli 常建立
Hang, Jiandong 黄建东
Peng, Li 彭 莉
Shi, Jinhua 史锦华
Li, Qimei 李七梅
Ma, Jianjun 马建军
Wang, Zhiqiang 王志强
Li, Shengwu 李生武
Du, Shengyao 杜生耀
Yang, Jinxiu 杨锦秀
Li, Chunhou 李存厚
Qu, Qiaoyu 曲巧鱼
Yan, Weixi 闫维喜
Li, Xiuying 李秀英
Wang, Zhongwen 王仲文
Ren, Chunlin 任春林
Li, Ruizhen 李瑞珍
Ren, Zhaoji 任兆基
Zhang, Jiansheng 张建胜
Wei, Jianguo 魏建国
Luo, Haiping 罗海萍
Zheng, Juying 郑菊英
Luo, Haiying 罗海英
Jiang, Yafan 姜亚范
Gao, Feng 高 峰
Liang, Junhu 梁军虎
Song, Bin 宋 斌
Wang, Ying 王 瑛
Zhao, Qi 赵 琦
Ma, Jianguo 马国华
Xue, Jizhen 薛继珍
Qiao, Jianlin 乔建林
Gao, Junsheng 高俊生
Zhou, Yazhen 周亚珍
Gua, Xiaolong 滑小龙
Xin, Jiaan 辛甲安
Zai, Chaofeng 翟朝峰
Cai, Jiliang 柴吉良
Yang, Shufang 杨树芳
Wang, Suxia 汪素霞
Jia, Shumin 贾淑敏
Jian, Guixian 简桂娴
Zhang, Zhiyong 张志勇
Zhang, Suzhen 张素珍
Qi, Lin 乞霖
Li, Peng 李 鹏
Liu, Zhongliang 刘忠良
Ge, Jingang 戈金刚
Wang, Yuzhen 王玉珍
Qiao, Qingyun 乔青云
Du, Yanping 杜燕萍
Song, Chunxiang 宋春香
Sun, Gangchen 孙刚臣
Liu, Sen 刘 森
Zhao, Qing 赵 清
Zheng, Jinchong 郑金崇
Feng, Weihua 冯维华
Hou, Jihua 侯继华
Yuan, Yingying 袁颖颖
Lu, Dongmei 卢冬梅
Hu, Fuchuan 胡富川
Ma. Ping 马 萍
Xu, Yanguo 许廷国
Niu, Jianhua 牛建华
Song, Yuanzeng 宋元增
Wang, Jinxiu 王进修
Feng, Shoujun 冯守俊
Ma, Runliang 马润良
Yang, Zihua 杨子华
Gao, Aiping 高爱萍
Qin, Huizhen 秦慧珍
Liu, Xiying 刘喜英
Dong, Yuwen 董郁文
Yang, Peiji 杨培基
Liu, Duisen 刘队森
Li, Guoying 李国英
Ma, Fenping 马粉萍
Wang, Jinwang 王晋芳
Zhang, Lingdi 张玲娣
Yang, Chunxia 杨春霞
He, Congming 贺聪明
SunYueqing 孙月庆
Zheng, Junshu 郑树军
Zhao, Haiping 赵海平
Li, Hui 李 慧
Bai, Jinghu 白景虎
Song, Yanlin 宋眼林
Li, Jingjing 李晶晶
Wang, Cuilian 王翠莲
Dai, Shaopeng 戴绍朋
Zhao, Yixin 赵一新
Feng, Caixia 冯彩霞
Feng, Yanxia 冯艳霞
Chen, Jun 陈俊
Xu, Rong 许蓉
Gao, Wenjian 高文鉴
Du, Xinglong 杜星龙
Lim Chiew Aw 林秋雅
Theresa Teo Mei Mei 张美美
Han Hoong Wang 王涵蓉
Andy Lee Zalcman 安蒂·李
William P. Walsh 比尔·沃尔斯
Dave Barrett 大卫·白瑞特
Frank Grothstück 费兰克
Jean-Marc Geering 马克哥润
Andre Laray 安德列·勒瑞
Duan, Yinglian 段英莲
Li, Shoutang 李寿堂
Wang, Xiyou 王熙有
Wu, Zongfu 吴宗福

Comments are closed.