International Yang Family Tai Chi Chuan Association

[Skip navigation]


Association's Forms:
§ Traditional Yang Family Tai Chi Chuan 103 Movement Hand Form
§ Traditional Yang Family Tai Chi Chuan 49 Movement Demonstration Form
§ Yang Family Tai Chi Chuan 13 Movement Hand Form
§ Yang Family Tai Chi Chuan 16 Movement Hand Form
§ Traditional Yang Family Tai Chi Chuan 67 Movement Sword Form
§ Saber Form 13 Posture Poem

Yang Family Tai Chi Chuan 13 Movement Hand Form

预 备 yu4 bei4 Preparation Form
1. 起 式 qi3 shi4 Beginning
2. 云 手 yun2 shou3 (1) Cloud Hands (1)
3. 单 鞭 dan1 bian1 Single Whip
4. 肘 底 捶 zhou3 di3 (kan4) chui2 Fist Under Elbow
5. 白 鹤 凉 翅 bai2 he4 liang4 chi4 White Crane Spreads its Wings
6. 左 搂 膝 拗 步 zuo3 lou1 xi1 ao3 bu4 Left Brush Knee and Push
7. 手 挥 琵 琶 shou3 hui1 pi2 pa Hand Strums the Lute
8. 高 探 马 穿 掌 gao1 tan4 ma3 chuan1 zhang3 High Pat on Horse with Palm Thrust
9. 转 身 撇 身 捶 zhuan3 shen1 pie1 shen1 chui2 Turn Body and Chop with Fist
10. 进 步 搬 拦 捶 jin4 bu4 ban1 lan2 chui2 Step Forward, Parry Block and Punch
11. 拦 雀 尾 lan2 que4 wei2 Grasp the Bird's Tail
12. 十 字 手 shi2 zi4 shou3 Cross Hands
13. 收 式 shou1 shi4 Closing
  还 原 huan2 yuan2 Return to Normal


International Yang Family Tai Chi Chuan Association • Copyright © 1999-2017 Yang Family • All rights reserved